Bevægelsespolitik for SFO Pyramiden
 
Baggrund
Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet at alle SFO´er skal have en bevægelsespolitik. Beslutningen bygger på et ønske om at alle børn får lige mulighed for fysisk aktivitet i hverdagen, samt et ønske om at styrke SFO´ernes rolle som aktiv medspiller i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.
 
Mål og vision for SFO Pyramidens bevægelsespolitik
På SFO Pyramiden har vi gennem mange år arbejdet med at give og udvikle bevægelsestilbud til børnene. Vi har deltaget i et udviklingsprojekt i samarbejde med DIF og pædagogseminarier med titlen Fra SFO til idræts-SFO, med henblik på at blive certificeret som idræts- SFO. Pyramiden blev Certificeret idræts -SFO december 2009.
 
Det overordnede mål for SFO Pyramidens bevægelsespolitik er at medvirke til at alle børn på Pyramiden dagligt får bevæget sig samlet 60 minutter som sundhedsstyrelsen anbefaler for børn under 18 år. Det er målet at alle børn når de stopper i SFO i 3. klasse af sig selv i tilstrækkeligt omfang deltager i bevægelsesaktiviteter med andre børn og voksne.
I det lange perspektiv er visionen at fremme glæden ved at bevæge sig og medvirke til at forebygge overvægt og livsstilssygdomme med henblik på, at børnene får et langt og sundt liv.
For at realisere dette har vi følgende delmål:
 
·        Det er målet at give alle børn daglige tilbud om at bevæge sig i en voksenstyret aktivitet.
 
·        Det er målet to gange om året at tilrettelægge særlige aktiviteter for de børn som ikke af sig selv bevæger sig nok.
 
·        Det er målet at inspirere børnene til at lege udendørs via legepladsens indretning, legeredskaber og udendørsaktiviteter.
 
·        Det er målet at retningslinjerne for børnenes brug af computere mv. understøtter bevægelsespolitikens hensigter.
 
·        Det er målet at bevægelsespolitikken findes på hjemmesiden.
 
Ansvarlige
SFO Pyramiden har et bevægelsesudvalg. Leder eller souschef er medlem af udvalget og er ansvarlig tovholder ifht. bevægelsespolitiken
 
Evaluering
En gang om året i januar evalueres bevægelsespolitiken i bevægelsesudvalget og punktet sættes på dagsordenen til et efterfølgende personalemøde med henblik på eventuelle justeringer.
 
Bevægelsesaktiviteter
 
Den daglige bevægelse.
Hver dag er der som hovedregel 5-6 bevægelsestilbud enten indendørs eller udendørs. Tilbuddene kan være for alle, eller være målrettet og forbeholdt enten drenge eller piger eller store eller små. Aktiviteten er voksenstyret som regel med deltagelse af en til to pædagoger og kan fx være boldspil, regellege mv. Aktiviteterne har fysiske, psykiske, sociale og kognitive elementer med vekslende fokus.  
Udgangspunktet er det pædagogiske idrætsbegreb som både rummer idræt med konkurencelement, leg og bevægelse. 
I perioder gennemfører vi  turneringer i fx. fodbold og floorball, bordtennis eller basket. Turneringerne kan være interne eller vi deltager med i SFO Sports turneringer med de andre SFO´er.
Som hovedregel er der hver uge rollespilsrelaterede aktiviteter, hvor børnene slås med letexsværd og ca. en gang om måneden kører 45 børn og fire pædagoger i fx Hareskoven og laver rollespil.
Ca. to gange om måneden kører bussen ud i naturen hvor der også er fokus på de gode bevægelsesmuligheder.
Vi har desuden en række varierende bevægelsesaktiviteter som kan ses på aktivitetskalenderen på hjemmesiden.
 
 
Inspiration til bevægelse
Vi har et meget velegnet udeareal med kunststofbane, asfaltbane, klatrestativ, sandkasser og bålplads. Desuden har vi mange køretøjer som fx mooncars.
Med mellemrum laver vi mad over bål og spiser ude og det inspirerer også børnene til at komme ud og bevæge sig.
 
Retningslinjer for børnenes brug af computere.
Computere, tablets og spilkonsoller  mv. kan have en tendens til at gøre børnene fysisk passive.
Derfor har vi regler for hvor længe den enkelte må spille, antal tilskuere, pigedage mv. Vi eksperimenterer med  konsoler (pt. Wii og playstation move)  hvor børnene bevæger sig for at styre spillet.
 
 
Særlig indsats for inaktive børn.
Vi fortsætter indsatsen fra tidligere år og tilbyder et fire ugers modul forår og efterår for målgruppen. Vi kalder os for "de friske spilopper" og vores bevægelsesambsassadører tilrettelægger og gennemfører forløbene.
Hos "de friske spilopper" lægger vi meget vægt på at det skal være sjovt samtidig med at vi træner børnenes balance-, koordinations- og udholdelsesevner. Vi lærer også børnene nye og gamle lege som familierne også kan have glæde af at lege til fx familiesammenkomster.
 
Aktiviteterne spænder vidt fx: sørøverleg, drage-hale leg, banke bøf, gåture med skridttæller.
"De friske spilopper" er en del af en særlig indsats for børn, der har brug for at bevæge sig mere og børnene forpligter sig til at deltage i hele forløbet og kan derfor kun melde fra med forældrenes tilladelse. Som opbakning til projektet opfordrer vi til at familene sammen gør noget ekstra for at bevæge sig.
 
 
Plan for udarbejdelse af bevægelsespolitik
Bevægelsespolitiken udarbejdes af SFO Pyramiden og er besluttet i skolebestyrelsen i december 2008.